Verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Recent ontvingen meerdere handelaars een schrijven van de gemeente Herent met betrekking tot het zich in orde stellen met de wet omtrent de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing in voor het publiek toegankelijke inrichtingen, voor zover dit nog niet moest gebeurd zijn.

De reden hiervoor is dat de wet van 30 juli 1979 (in uitvoering gebracht op 1 maart 1992) van toepassing is op alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (zoals lidmaatschap of inkomgeld) toegelaten, en die niet onderworpen zijn aan bijzondere regelgeving i.v.m de preventie van brand en ontploffing.

gepost op 26/04/2014 - » lees verder

Gratis check-up van je verzekeringen

Heb je je ooit al afgevraagd of de verzekeringen die je in het verleden hebt afgesloten nog steeds beantwoorden aan je huidige levenssituatie ?

Wie verzekerd is bij een goeie makelaar kan op zijn beide oren slapen: je makelaar doet dat namelijk voor jou. Alle anderen kunnen nu een gratis check-up van hun verzekeringen aanvragen !

gepost op 12/10/2015 - » lees verder