actueel

Ethias stapt uit Vlaamse Zorgverzekering

De verzekeraar Ethias stapt uit de Vlaamse zorgverzekering. Meer dan 45000 leden dienen zich verplicht ergens anders in te schrijven. Hiervoor kan men terecht bij de andere privéverzekeraar, Zorgkas DKV Belgium vzw, of bij het ziekenfonds.

De verplichte zorgverzekering dekt de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoevenden, zowel thuis als in een rusthuis. Wie ouder is dan 25 jaar, dient jaarlijks een bijdrage te betalen van 25 euro. Wie geniet van de verhoogde tegemoetkoming, betaalt slechts 10 euro.

Hoe ga je het best te werk als je bent aangesloten bij de Zorgkas van Ethias? Iedere aangeslotene ontving onlangs een brief met een borderel in bijlage. Dit borderel dient aan de nieuwe zorgkas van uw keuze bezorgd te worden. In de loop van 2006 zal men een overschrijving krijgen van deze nieuwe zorgkas. De bijdrage dient voor eind december betaald te worden.

En wat met de zorgbehoevenden? Wie reeds een uitkering ontving, zal zonder onderbreking verder betaald worden. De tegemoetkoming bedraagt vandaag 95 euro per maand bij thuiszorg en 125 euro per maand voor wie in een instelling verblijft.

Wenst u ook lid te worden van Zorgkas DKV Belgium vzw? Dan bezorgt u ons het borderel van Ethias. Wilt u van de zorgkas van uw ziekenfonds overschakelen naar Zorgkas DKV Belgium vzw, dan kan dit door ons het mutatieformulier te bezorgen.

De waarborgen van de Vlaamse zorgverzekering omvatten een wettelijke minimumwaarborg en zijn niet altijd toereikend. U kan deze waarborg uitbreiden door het onderschrijven van een aanvullende zorgverzekering. Hiervoor biedt DKV Belgium een oplossing op maat.

gepost op 23/03/2006 - categorie : zorgverzekering