actueel

Fluovestje verplicht sinds 1 februari 2007

Als je om één of andere reden met je auto aan de kant moet op de autosnelweg of autoweg, ben je sinds 1 februari verplicht om een fluovestje te dragen, zowel 's nachts als overdag. Een automobilist die het jasje niet draagt, kan een boete van 50 euro krijgen.

Het Koninklijk Besluit van 07/01/2007, dat sinds 01/02/2007 van toepassing is, voegt een nieuw artikel 51.4 toe aan het KB van 01/12/1975 (wegcode).

Dit nieuw artikel luidt als volgt:

"Wanneer op autosnelwegen en autowegen de bestuurder van een pechvoertuig op een plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren, moet hij een retro-reflecterende veiligheidsvest dragen, zodra hij zijn voertuig verlaat."

Alleen de autosnelwegen en autowegen worden geviseerd omdat deze exclusief bestemd zijn voor de snelste gemotoriseerde voertuigen en omdat net op die plaatsen de aanwezigheid van een voetganger het meest verrassend kan zijn voor de andere bestuurders. De panne moet niet noodzakelijk het gevolg zijn van een defect aan het voertuig maar kan ook het gevolg zijn van een ongeval. Vanaf het moment dat een bestuurder in staat is op eigen kracht zijn voertuig te verlaten en de nodige maatregelen kan nemen om de veiligheid op de weg te garanderen, zoals voorzien in artikel 51.1 van de wegcode, moet hij het vestje dragen.

Het gaat om een gedragsregel die ook buitenlanders in ons land moeten respecteren. Het retro-reflecterend vestje maakt geen deel uit van de verplichte uitrusting van de wagen, ook al impliceert de draagplicht noodzakelijkerwijze ook de aanwezigheid ervan in de wagen.

Het veiligheidsvestje is niet aan minimale technische specificaties onderworpen.

gepost op 05/03/2007 - categorie : algemeen