actueel

Herziening van voorrangsregels en invoering van snelheidszones

Voorheen gold de regel dat wie stopte, zijn voorrang van rechts verloor. Maar die regel leidde vaak tot discussies bij ongelukken. Vanaf 1 maart 2007 maakt een nieuw Koninklijk Besluit een einde aan die rechtsonzekerheid. Vanaf dan is de regel: elke bestuurder moet voorrang verlenen aan de bestuurder die van rechts komt, behalve indien hij op een rotonde rijdt of indien de bestuurder die van rechts komt uit een verboden richting komt.

Ook nieuw is de invoering van snelheidszones: de snelheidszones worden aangeduid door het verkeersbord C43.

Inzake de herziening van de voorrangregels zegt het Koninklijk Besluit van 29 januari 2007, dat in voege is sinds 1 maart, het volgende:

Daarnaast voorziet dit Koninklijk Besluit in de mogelijkheid tot afbakening van zogenaamde snelheidszones. verkeersborden snelheidszone De snelheidszones worden aangeduid door het verkeersbord C34. Vanaf het begin van het zonebord tot het bord 'einde van de zone' is het verboden te rijden met een hogere snelheid dan de zonale snelheid. Snelheidszones hebben het voordeel dat de wegbeheerder niet langer na elk kruispunt een bord moet plaatsen.

gepost op 05/03/2007 - categorie : algemeen