actueel

Iedereen verzekerd tegen terrorisme

Vier zorgvuldig geplande terroristische aanslagen op New York en Washington op dinsdagmorgen 11 september 2001 luidden de oorlog tegen het terrorisme in. Ook in ons land is het terrrorismerisico niet denkbeeldig. Heel wat internationale instellingen in Brussel, het economisch belang van de Antwerpse haven, de bevolkingsdichtheid: allemaal elementen die kunnen meespelen om van België het ideale doelwit te maken.

Het spreekt voor zich dat zulke aanslagen een enorme impact kunnen hebben wat betreft lichamelijke schade, schade aan goederen en economische gevolgen. Er werd daarom een strategie uitgedokterd met een dubbele bedoeling in het achterhoofd: de verzekerde beschermen zonder de verzekeringsondernemingen in hun voortbestaan te bedreigen.

De nieuwe wet van 1 april 2007 die vanaf 1 mei 2008 van kracht werd, verplicht de verzekeraars de waarborg tegen schade veroorzaakt door terrorisme op te nemen in volgende polissen :

De enige uitzondering op dit principe betreft de schade veroorzaakt door nucleair terrorisme (atoombom). In de andere verzekeringspolissen (zoals o.m. omniumverzekering, bedrijfsschade, hulpverlening, ...) staat het de verzekeraar vrij al dan niet de dekking terrorisme op te nemen. Indien ze niet verzekerd worden dient dit wel expliciet in de algemene voorwaarden vermeld te worden. Hier is het mogelijk uitsluitingen te voorzien voor schade veroorzaakt door het gebruik van nucleaire middelen, maar ook bacteriologische of chemische middelen.

In deze wet wordt een realistisch verzekerd maximum bedrag vastgelegd van één miljard euro per jaar (geïndexeerd). Opdat verzekeraars en herverzekeraars deze bedragen bij een onverhoopte terreuraanslag zo goed mogelijk zouden kunnen dragen heeft de wet een solidariteitsmechanisme ingevoerd. Hiertoe werd een VZW opgericht. De VZW TRIP (Terrorism Reinsurance & Insurance Pool) waarvan verzekeringsmaatschappijen deel uitmaken.

U hoeft als verzekerde hiervoor niets bijzonders te doen. In het algemeen worden door de verzekeraars de dekkingen opgenomen vanaf de eerstkomende jaarvervaldag. Nieuwe polissen genieten uiteraard onmiddellijk van deze (wettelijke) waarborg. Voor deze verplichte verzekering wordt geen extra premie aangerekend.

Wenst u meer te weten over verzekering en terrorisme: www.tripvzw.be. U kan ook de volledige wettekst nalezen. Kies dan bij 'juridische aard' voor 'wet', bij 'afkondigingsdatum' vult u '2007-04-01', voer het woord 'terrorisme' in en klik op 'opzoeking'. Er werd een speciaal Comité opgericht dat zich zal uitspreken over de vraag of de daden al dan niet beantwoorden aan de in de wet geformuleerde definitie van terrorisme.

gepost op 18/05/2008 - categorie : algemeen