actueel

Uw hospitalisatieverzekering via uw werkgever

Misschien geniet u, net als ruim vier miljoen landgenoten, van een hospitalisatiedekking via uw werkgever bij één van de nog resterende hospitalisatiemaatschappijen. Dit betekent alvast een mooi extralegaal voordeel. Maar wat gebeurt er indien u het bedrijf verlaat? Kan u de polis dan individueel voortzetten? En wat met de premie, de wachttijden en de medische formaliteiten?

In uitvoering van de 'Wet Verwilghen' heeft elke werknemer het recht om op individuele basis de aansluiting te behouden indien hij minstens twee jaar ononderbroken verzekerd is bij een verzekeringsonderneming. Op dat moment valt elke wachttijd weg en er zijn dan ook geen medische formaliteiten... Goed nieuws dus, ware het niet dat de verrassing vooral te vinden is in de te betalen premie!

Deze premie wordt immers berekend op basis van uw leeftijd op het ogenblik dat de individuele voortzetting wordt onderschreven. U zou dus wel eens zwaar ontgoocheld kunnen zijn op de dag dat u wil genieten van uw welverdiend pensioen!

De reden waarom deze premie veel hoger wordt, is omdat er geen individuele ouderdomsreserve wordt opgebouwd in de collectieve verzekering en bovendien de hoogste kost voor de hospitalisatieverzekeraar zich gemiddeld in de laatste vijf levensjaren voordoet.

Om dergelijke onaangename verrassingen te vermijden kan u een AG CARE VISION polis onderschrijven: tijdens de duur van het collectieve contract betaalt u een beperkte bijkomende premie die ervoor zorgt dat uw huidige leeftijd als het ware 'bevroren' wordt zodat u zich op pensioenleeftijd verder kan verzekeren aan de premie van de 'bevroren' leeftijd. Daarenboven voorziet AG CARE VISION zelfs in sommige gevallen een aanvullende terugbetaling van ziektekosten die niet door het contract van de werkgever worden vergoed.

Wenst u meer informatie ? Bel of mail gerust voor een afspraak.

gepost op 31/10/2009 - categorie : hospitalisatieverzekering