actueel

Verhoging van fiscaal aftrekbare premie voor pensioensparen

Pensioensparen is een uitzonderlijk gunstige vorm van sparen. U stort jaarlijks een bedrag, maar recupereert een aanzienlijk deel hiervan (30 à 40%) onder de vorm van een belastingsvoordeel het jaar nadien. Gelijktijdig bouwt u een kapitaal op dat vrijkomt op uw pensioenleeftijd.

Onlangs heeft de regering aangekondigd dat het bedrag dat in aanmerking komt voor dit fiscaal voordeel wordt opgetrokken van 620 euro tot 780 euro. Deze maatregel geldt reeds voor het inkomstenjaar 2005 (aanslagjaar 2006).

Voor pensioenspaarders ouder dan 55 jaar is deze maatregel echter onderworpen aan een bijkomende voorwaarde :

Bijkomende informatie vindt u onder meer op de site van AXA.

gepost op 01/11/2005 - categorie : pensioensparen