actueel

Verzekering objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing

Recent ontvingen meerdere handelaars een schrijven van de gemeente Herent met betrekking tot het zich in orde stellen met de wet omtrent de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing in voor het publiek toegankelijke inrichtingen, voor zover dit nog niet moest gebeurd zijn.

De reden hiervoor is dat de wet van 30 juli 1979 (in uitvoering gebracht op 1 maart 1992) van toepassing is op alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder bepaalde voorwaarden (zoals lidmaatschap of inkomgeld) toegelaten, en die niet onderworpen zijn aan bijzondere regelgeving i.v.m de preventie van brand en ontploffing.

Belangrijkste punt in deze wet is de invoering van een "objectieve" aansprakelijkheid van de uitbater voor brand en ontploffing. Slachtoffers moeten enkel hun schade bewijzen, en het oorzakelijk verband tussen deze schade en de brand of ontploffing. Zelfs indien de aansprakelijkheid van een bepaalde persoon bewezen wordt, blijft de objectieve aansprakelijkheid van toepassing en dient de uitbater de slachtoffers te vergoeden.

Tevens werd met deze wet de verplichting ingevoerd tot het nemen van een verzekering hiervoor. De verplichting wordt opgelegd aan de uitbater (de exploitant, de inrichter) van inrichtingen die toegankelijk zijn voor het publiek. De tijdelijke huurder van een lokaal valt niet onder deze verplichting (bvb. de volleybalclub die een zaal huurt voor 4 uur per week).

Het behoort de burgemeester toe te controleren of de door de wet bedoelde inrichtingen de vereiste verzekeringspolis hebben afgesloten. De burgemeester heeft de bevoegdheid om de tijdelijke sluiting op te leggen van de inrichting die niet voldoet aan de door de wet voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Om de controle te vergemakkelijken heeft men voorzien dat de verzekeraar, bij het afsluiten van de verzekering, een attest aflevert aan de verzekeringsnemer. Een duplicaat van dit attest moet opgestuurd worden door de uitbater aan de burgemeester van de gemeente waar de inrichting is gevestigd.

De lijst van ondernemingen die vallen onder toepassing van deze verplichte verzekering staan opgelijst in de ministeriŽle omzendbrief van 3 maart 1992 .

In totaal gaat het om 25 categorieen van uitbatingen waaronder: kleinhandelszaken (min 1000 m²), drankgelegenheden, restaurants, frituren (van telkens > 50 m²), kantoorgebouwen van meer dan 500 m², bioscopen, culturele centra, dancings en discotheken, handelsbeurzen, hotels, jeugdherbergen, onderwijsinstellingen, polyvalente zalen, sportzalen, stadions, tentoonstellingszalen, ziekenhuizen, kerken, rechtbanken, rusthuizen, ...

Tevens is het belangrijk te melden dat de wetgever geen vrijstelling verleent voor tijdelijke evenementen. Een tent voor het wijkfeest in uw buurt ontsnapt dus niet aan de verplichtingen van deze wet.

Voor gericht en professioneel advies zijn we uiteraard ter beschikking.

gepost op 26/04/2014 - categorie : aansprakelijkheid