actueel

Bijkomende premietaks van 1,1% op levensverzekeringen vanaf 1 januari 2006

Deze bijkomende premietaks van 1,1% kadert in een reeks maatregelen van de Federale Regering om de begroting voor 2006 in evenwicht te brengen.

Deze taks zal worden geheven op alle nieuwe premies voor tak21, tak23 en schuldsaldoverzekeringen. De taks is zowel van toepassing op bijstortingen voor bestaande contracten als op stortingen voor nieuwe contracten. Ze is eenmalig en niet geplafonneerd.

Ook de Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen ontsnappen niet aan deze maatregel. Ze zijn eveneens verplicht een indirecte taks van 1,1% te innen op de levensverzekeringscontracten waarop wordt ingetekend door personen met woonplaats in België. Weliswaar worden alleen niet-nominatieve gegevens overgemaakt aan het Belgische Ministerie van Financiën als bewijs van een correcte inning van de indirecte belasting.

Er is geen taks verschuldigd bij stortingen in het kader van pensioensparen en vrij aanvullend pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Voor groepsverzekeringen en bedrijfsleidersverzekeringen verandert er eveneens niets.

gepost op 26/12/2005 - categorie : levensverzekeringen