actueel

Aansprakelijkheid van de bestuurders van VZW's

Uiterlijk op 1 januari 2006 moet iedere VZW voldoen aan de vele voorschriften bepaald door de nieuwe VZW-wet van 2 mei 2002. Een aantal wijzigingen hebben betrekking op de bestuursleden van VZW's en hun aansprakelijkheid.

Een voorbeeld: in artikel 11 staat dat al de stukken (akten, facturen, aankondigingen, ...) die uitgaan van VZW's, de naam van de vereniging moeten vermelden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'vereniging zonder winstoogmerk' of door de afkorting 'VZW', en het adres van de zetel van de VZW.

Deze verplichting moet strikt nageleefd worden. Indien dit niet gebeurt, kunnen degenen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van de stukken, hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Een bestuurdersmandaat opnemen in een VZW is dus niet zonder risico, zelfs al is het onbezoldigd.

Verzekeringsmaatschappijen spelen in op deze behoefte, en bieden daarom een verzekering 'bestuurdersaansprakelijkheid' aan. Een degelijke bescherming zal niet alleen de huidige bestuurders geruststellen, maar misschien ook drempels wegnemen om nieuwe, competente bestuurders aan te trekken.

gepost op 05/01/2006 - categorie : aansprakelijkheid