actueel

Invoering nieuwe wet op vrijwilligerswerk vertraagd

Normaal zou op 1 februari de wet op het vrijwilligerswerk van kracht worden. Maar door een aantal onduidelijkheden en het uitblijven van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten kwam deze datum in het gedrang. Vandaar dat de indieners van de wet uitstel gevraagd hebben tot 1 augustus 2006.

Een deel van de nieuwe wet behandelt kwesties rond de aansprakelijkheid van vrijwilliger en de verzekering daarvan. Organisaties die werken met vrijwilligers worden aansprakelijk voor de schade die de vrijwilligers aan derden berokkenen tijdens het verrichten van vrijwilligerswerk.

De vrijwilliger is enkel persoonlijk aansprakelijk indien het gaat om opzet, zware fout of herhaalde lichte fout. Voor het gros van de schade die veroorzaakt wordt door de vrijwilliger zal deze dus niet langer persoonlijk moeten instaan. Uiteraard is het een goede zaak dat de zwakste partij, namelijk de vrijwilliger, beschermd wordt.

De organisatie die werkt met vrijwilligers is dus verplicht een verzekeringspolis af te sluiten. De exacte modaliteiten van de polis zullen bij koninklijk besluit bepaald worden. Pas na publicatie daarvan kan de verzekeringssector aangepaste producten aanbieden.

gepost op 06/02/2006 - categorie : aansprakelijkheid